Individuella Lösningar, Personligt Bemötande
RamKab Investments AB

Policy
RamKab Investments AB är ett tjänsteföretag, entreprenör, som satsar på investeringsobjekt eller verksamheter med individen i centrum
. Företaget letar efter sunda affärsmöjligheter med individuella lösningar och tjänster som befrämjar ömsesidig utveckling och förenar en god affärside och affärsverksamhet med kvalitativ service.

Verksamheter ska organiseras på sådant sätt att kommunikationen är lätthanterlig och kundrelationer ska baseras på förtroende. För att uppnå det, ska våra kunder själv kunna utforma sin inblanding och vara delaktiga. Vi ska bygga vår relation på ett sätt att du som kund känner att du får mervärde av våra tjänster, så att du kan förbättra din vardag eller underlätta ditt liv.

Vi försöker att ha en kundeffektiv aproach, i den meningen att du som kund kan ta initiativ och definera hur du vill ha det och vi hjälper och guidar dig till en lösning fungerande för båda parter. RamKab Investments AB skapar en atmosfär av en vinn-vinn situation genom att när du anlitar oss eller använder dig av våra tjänster ska känna att vi har tagit hänsyn till dina behov. Vi styr och bestämmer med dig och inte för dig.


Verksamhet
RamKab Investments AB har därför inriktat sig på två skilda huvudverkamheter:


Den röda tråden i detta sammanhang är att varje person har kommit till stadiet i sitt liv som själv vill bestämma över sin situation, vill ha möjlighet att själv med oss som stöd utforma sitt liv. Därför erbjuder vi en flexibel individanpassad tjänst till våra målgrupper.

RamKab Investments AB har annan huvudinriktning med samma värdegrund, dvs e-handeln. Vi har lanserat våra webbutiker och kommer även i framtiden att erbjuda flera online-tjänster, dvs webbutiker. Vår strävan är att jobba mot så väl lokal som global marknad. 

Vård och omsorg (personlig assistans) för äldre och funktionshindrade
Wellness management eller hälsa och viktkontroll


  Copyright © RamKab Investments AB 
  Stockholm. Sweden
  Innehar F-skattsedel
  Tel: +46 707 17 96 00
  info@ramkabinvestments.com